Откриваме таланти, познаваме пазара,

предоставяме резултати.

Откриваме таланти, познаваме пазара,

предоставяме резултати.

Създадохме H2H с една цел – предоставяне на професионални консултантски услуги в областта на Човешките Ресурси на компании, които ценят своите служители и кандидати водени от стремежа към успех.

Времето прекарано в запознаване с кандидатите ни е от съществено значение. Намираме подходящата корпоративна култура и работни позиции, които да отговарят на техния опит и кариерни стремежи.

Гордеем се, че създаваме отлични партньорства между подходящите кандидати и работодатели.