Човешките ресурси може да не са основни за Вашия бизнес,

но те са в основата на нашата история за успех!

Човешките ресурси може да не са основни за Вашия бизнес,

но те са в основата на нашата история за успех!

Подбор на персонал

Администриране на персонал

Изчисляване на възнаграждения (ТРЗ)

Консултиране в областта на управлението на човешките ресурси

Подбор на персонал

H2H разработва иновативни решения за подбор на персонал, съобразени със спецификите на Вашия бизнес и персоналните Ви изисквания.

Задълбочените ни познания за пазара на труда и експертния ни подход са солидна основа, върху която изграждаме ефективни модели и персонализирани процеси, предоставящи стратегическо предимство за Вас.

Чрез H2H Вие имате достъп до мотивирани и квалифицирани професионалисти, за да развиете Вашия бизнес!

Администриране на персонал

H2H изпълнява всички дейности, по администриране на трудово-правните процеси и прилагане на трудовото законодателство.

Експертните ни съвети, за оптимизиране на административните процеси и документи, в комбинация с ефективна система за тяхното прилагане, водят до по-високи нива на ангажираност на служителите и подобряват корпоративната идентичност на клиентите ни.

Чрез H2H, Вие ограничавате административните разходи за Вашият бизнес и получавате достъп до знания и опит, които ще подсилят успеха Ви!

Изчисляване на възнаграждения (ТРЗ)

Определянето на подходящо възнаграждение за служителите, изисква отлично познаване на местното законодателство, националните трудови изисквания и тенденциите на пазара на труда.

H2H Ви предлага прецизна и експертна преценка относно възнагражденията, целяща постигането на баланс между Вашето дългосрочно развитие и ефективността на служителите Ви.

По-доброто управление на възнагражденията е основна крачка към разгръщането на пълния потенциал на Вашия бизнес. Направете я с H2H.

Консултиране в областта на управлението на човешките ресурси

H2H предоставя комплексни услуги в областта на управлението на Човешките Ресурси.

Основно за нас като Ваш партньор е да се запознаем детайлно с бизнеса и корпоративната Ви култура. Заедно ще бъдем по-успешни, както в наемането, така и в развитието на потенциала на Вашите служители, предлагайки им още кариерно консултиране и съдействие при намиране на подходяща кариерна възможност.

В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши Партньори утре.

Подбор на персонал

Подбор на персонал

Доверявайки се на нашите задълбочени познания за пазара на труда и управлението на човешките ресурси, доказан опит в успешното назначаване на кандидати,  хиляди кандидати успяха да открият мечтаната работа с подходящия за тях работодател.

H2H разработва персонализирани решения за подбор на персонал според конкретните  нужди на Вашия бизнес.

Нека Ви помогнем да наемете квалифицирани професионалисти, за да отключите потенциала на Вашия бизнес.

Администриране на персонал

Администриране на персонал

Администрирането на персонала предполага извършването на отегчителни и постоянно променящи се дейности, като прилагане на трудовото законодателство, спазване на местните изисквания, подготовка на договори и съхраняване на досиетата на служителите. Когато H2H е до Вас, няма нужда да се занимавате с това – ние ще го вършим вместо Вас.

Изчисляване на възнаграждения (ТРЗ)

Изчисляване на възнаграждения (ТРЗ)

Парите са чувствителна тема и към управлението на възнагражденията на служителите трябва да се подхожда с точност, доверие и грижа.

Администрирането на заплатите в H2H се извършва от експерти, които винаги са запознати с най-новите промени в местното законодателство.

Консултиране в областта на управлението на човешките ресурси

Консултиране в областта на управлението на човешките ресурси

H2H предоставя комплексни услуги в областта на управлението на човешките ресурси.

Ние инвестираме време да развием стабилни работни взаимоотношения с Вас, като разберем  Вашия бизнес и корпоративна култура.

H2H е Ваш партньор, както при наемането, така и в развитието на таланти.

Предлагаме подкрепа и кариерно консултиране на Вашите служители. Съдействаме на напускащите служители отново да намерят подходящата кариерна възможност.